روایت ِ راوی

بهای دینداری

يكشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۱، ۰۴:۰۸ ب.ظ

زندگی به خون وابسته است و  پیکر تاریخ  بی خون خدا مرده ای بیش نیست و سر مبارک امام شهید بر فراز نی رمزی است میان خدا و  عشاق ؛ یعنی که این است بهای دینداری

  • سید مرتضی آوینی