روایت ِ راوی

۱۵ مطلب در دی ۱۳۹۱ ثبت شده است

یاران؛ پای در راه نهیم که این راه رفتنی است ونه گفتنی ...

  • سید مرتضی آوینی

زندگی به خون وابسته است و  پیکر تاریخ  بی خون خدا مرده ای بیش نیست و سر مبارک امام شهید بر فراز نی رمزی است میان خدا و  عشاق ؛ یعنی که این است بهای دینداری

  • سید مرتضی آوینی

حاج اقا مجتبی

  • سید مرتضی آوینی

هنر آن است که بمیری، پیش از آنکه بمیراندت، مبدأ و منشأ حیات آنان اند که چنین مرده اند.

  • سید مرتضی آوینی

سوختن کمال عشق است، اما آنها که سوختن پروانه در آتش شمع را کمال عشق می دانند کجایند که سوختن انسان در آتش عشق را به نظاره بنشینند؟

  • سید مرتضی آوینی

بنگر حیرت عقل را و جرأت عشق را، بگذار عاقلان ما را به ماندن بخوانند.راحلان طریق می دانند که ماندن نیز در رفتن است.

  • سید مرتضی آوینی

آنها چه انسی با خاک گرفته اند، و خاک مظهر فقر مخلوق در برابر خالق است.معنای آنکه در نماز پیشانی بر خاک می‌گزاری همین است.تا با خاک انس نگیری راهی به مراتب قرب نداری.

  • سید مرتضی آوینی

جاذبه خاک به ماندن می­خواند وآن عهدباطنی به رفتن،عقل به ماندن می­خواند و عشق به رفتن...واین هر دو را خداوند آفریده است تا وجود انسان در آوارگی وحیرت میان عقل و عشق معنا شود.

  • سید مرتضی آوینی

گردش خون در رگهای زندگی شیرین است اما ریختن آن در پای محبوب ،شیرین تر است و نگو شیرین تر، بگو بسیار شیرین تر است.

  • سید مرتضی آوینی

راز خون را جز شهدا در نمی‌یابند.

  • سید مرتضی آوینی