روایت ِ راوی

داغ شهادت

شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۱، ۰۸:۰۰ ب.ظ

ای شقایق های آتش گرفته، دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را بر خود دارد، آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسراید ؟

  • سید مرتضی آوینی