روایت ِ راوی

از ما مرده تر کیست ؟

دوشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۱، ۰۱:۳۵ ق.ظ

عجب از ما، واماندگان زمین گیر که در جستجوی شهدا به قبرستان ها می رویم؛ مرده آن است که نصیبی از حیات طیبه شهدا ندارد و اگر چنین است از ما مرده تر کیست؟

  • سید مرتضی آوینی