روایت ِ راوی

سوختگان

دوشنبه, ۴ دی ۱۳۹۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ

الهی اگر جز سوختگان را به ضیافت عنداللهی نمی خوانی، ما را بسوز آنچنان که هیچ کس را آنگونه نسوخته باشی.

  • سید مرتضی آوینی